!
Ekstremværet gir endringer i renovasjonstenesta

Brann i avfallsbrønn i Ålesund

I helga måtte brannvesenet i Ålesund rykkje ut etter melding om brann i ein nedgravd avfallsbrønn. Dei kom raskt til staden og klarte å sløkkje flammane effektivt. Heldigvis fekk dei slukt flammane raskt. Denne gongen var det heldigvis i ein lukka tank med betongelement rundt. Ein annan gong kan det skje i ein restavfallsdunk som står inntil ein husvegg.

Brannar i avfallsbeholdarar kan ofte tilskrivast feilaktig handtering av eingongsgrillar, varm aske eller batteri. Desse gjenstandane kan, om dei ikkje blir handtert rett, raskt bli ein brannfare. Her er nokre viktige tips for å førebyggje slike brannar:

  • Eingongsgrillar: Sørg for at grillen er heilt avkjølt før du kastar den. Dette kan ta fleire timar, så det er viktig å planleggje dette. Dynk den godt i vann.
  • Aske: Aske bør alltid vere kald før den blir kasta i avfallsdunken. La den stå til den er heilt avkjølt, eller vatn den ut for å vere sikker.
  • Batteri: Desse skal aldri kastast saman med vanleg avfall. Batteri bør leverast til gjenvinningsstasjonar og ha teip over polane for å hindre kortslutning og brann. Du kan bruke den raude boksen du har fått utdelt.

Takk til alle som tar desse føresegna på alvor. Ved å følgje desse enkle, men effektive tipsa kan vi alle bidra til å redusere risikoen for brannar i avfallsbeholdarar, og dermed også beskytte både eigedom og menneskeliv.