Årim og Bingsa Gjenvinning blir til Attvin

Eit nytt og betre miljøselskap. Fredag 1.desember markerer vi overgangen til Attvin, og takkar av to gamle, men gode namn for lang og tro teneste.
Les pressemelding